Bennünk élő IstenNők

Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő istennők című könyve 7 Istennőt mutat be, itt most egy-egy rövid jellemzést olvashattok róluk.

Artemisz – az önálló, független nő

Artemisz a vadászat és a Hold istennője, a független női lélek megtestesítője. Öntudatos, képes a fontos dolgokra koncentrálni, elkötelezetten halad előre saját útján. Önbizalma nem szorul külső megerősítésre, férfi nélkül is egész embernek érzi magát. Képes helytállni a férfihierarchiában, elfogadja, sőt élvezi a versengést. Harcos természet, aki rendkívül fejlett igazságérzettel rendelkezik. Képes érvényesíteni érdekeit, és bátran kiáll igaza mellett, és elszántan védelmezi mások érdekeit is. Szolidaritást vállal a gyengébbekkel, elnyomottakkal, szívesen tanítja, vezeti a fiatalokat. Párjának csak olyan embert fogad el, akivel egyenrangú és egyenjogú kapcsolatot alakíthat ki.

Aphrodité – a kreatív nő – az ihlető társ

Aphrodité a szépség és szerelem istennője. Ő szimbolizálja a szerelem átformáló, alkotásra késztető erejét. Befolyása azonban nem korlátozódik a párkapcsolatokra, hiszen nemcsak egy emberbe szerethetünk bele. Aphrodité elköteleződése teljes és korlátlan, de nem feltétlenül hosszú életű. Aki, vagy ami érdekli, annak átmenetileg teljesen odaadja magát, de érdeklődése éppoly hirtelen hűlhet ki, mint ahogyan feltámadt. Ez a teljes odafordulás, azonosulás, sőt egybeolvadás éppúgy jellemzi a mindent elsöprő szerelmet, mint a kreatív alkotó munkát. Aphrodité a “múzsa”, inspiráló asszony, aki azzal segíti a férfi céljainak, álmainak megvalósulását, hogy szárnyakat ad neki.

Athéné – a határozott, bölcs asszony

Pallasz Athéné a bölcsesség, a tudomány, a női mesterségek (szövés-fonás, fazekasság), másrészt a hadviselés, a stratégia istennője, a tiszta ész, a racionalitás, a gyakorlatiasság megtestesítője. Athéné kiváló menedzsernő. Nagyszerű stratéga, döntéseiben az eszére és nem a szívére hallgat. Jó vezető: céltudatos, előrelátó,  határozott. Nem fél a felelősségvállalástól, tud és mer nemet mondani. Eszével, előrelátásával képes tisztelet ébreszteni, mindez helyet biztosít számára a legfelső vezető testületekben is. Párkapcsolataiban Athéné általában maga választja társát: erős, tehetséges, ambiciózus férfit, olyat, akit tisztel, akire fel tud nézni.

Perszephoné – az engedelmes gyermek-asszony – az alvilág úrnője

Perszephoné  Démétér leánya, Hádész felesége kétarcú istennő: egyrészt örökké engedelmes gyermek, az anyja leánya, másrészt érett asszonyként az alvilág istennője. Perszephoné az örökké fiatal, engedékeny gyermek-asszony megtestesítője. Passzív alkat, nem irányítja életét, inkább hagyja, hogy a dolgok csak úgy “megtörténjenek” vele. Nem dönt, hagyja, hogy sodorják az események. Szereti, sőt elvárja, hogy irányítsák. Nagyfokú alkalmazkodóképessége révén mindig megérzi, kitalálja, hogy mit várnak el tőle. Mélységes empátiája alkalmassá teheti arra, hogy “belelásson” mások lelkébe, s ez avatott lelki vezetővé teheti. Veleszületett nyitottsága, hajlékonysága képessé teszi arra, hogy teljesen, tökéletesen alkalmazkodjon a férfihez.

Hesztia – a befelé élő nő

Hesztia a házi tűzhely és a templom istennője. Hesztia befelé figyel, önmagába mélyed. Társaságkerülő, befelé forduló (introvertált) lény, aki a magányt, a csendet, nyugalmat kedveli. Fölötte áll vetélkedésnek, intrikának, nem érdekli a karrier, még kevésbé a hatalom, az élet belső értelmét, végső céljait keresi. A házimunkát nem nyűgnek, hanem kielégítő és értelmes tevékenységnek érzi. Mindenre ráér, sosem sürgeti az idő, szinte feloldódik a munkában. Társát nem maga választja, hagyja, hogy kiválasszák, de döntésben, elfogadásban övé a főszerep. Látszatra férje árnyékában él, azonban mindig megőrzi belső autonómiáját.

Héra – a hivatásos feleség

Héra a házasság istennője, a főhivatású feleség megtestesítője. A férjéhez fűződő kapcsolat, a feleségszerep betölti egész életét, minden gondolata, öröme, bánata, boldogsága, boldogtalansága ettől a kapcsolattól függ. Saját, személyes ambíciója nincs, teljes mértékben képes elkötelezni magát, és minden nehézség ellenére kitart választottja mellett. Gyermekeivel való kapcsolatát is a feleségszerepnek rendeli alá. Szerelme, elkötelezettsége egy életre szól. Ha ez a kapcsolat nem működik, Héra házisárkánnyá változhat, féltékenysége pedig pusztító lehet.

Déméter – a főfoglalkozású anya

Déméter a termékenység, az anyaság, a gabonaföldek és az aratás istennője, az anyaság megtestesítője. Az anyaság, a gondoskodás, táplálás tölti be egész életét, ettől függ öröme, bánata, boldogsága. Elsősorban anyaságra vágyik, s ha ez teljesül, elégedett életével. Ez az anyai ösztön, gondoskodási vágy minden kapcsolatát át- meg átszövi, anyaként viselkedik férjével, barátaival, munkatársaival is. Kapcsolataiban adakozó, gondoskodó, ezen kívül stabil, megbízható, két lábbal áll a földön, nagyfokú gyakorlati érzékkel rendelkezik. Déméter számára a férfiak is olyanok, mint a gyerekek. Ezért könnyedén elfogad férjéül gyenge, akár testi fogyatékos férfit is, aki felett anyáskodni lehet.

forrás: agape-aranyasszony.blogspot.hu/

Gnóthi szeauton – Ismerd meg önmagad

Delphoi jósdán ez a felírat állt: Gnóthi szeauton- Ismerd meg önmagad

Amikor a delphoicától jóslást kértek, Ő csak annyit mondott: Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat. Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, személyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass magadon, és változni fog a sorsod is! Fogadd el magad, és el tudod majd fogadni sorsodat is!

Ez a több évezredes bölcsesség ma ismét „divatba” jött. Mindenfelé találkozunk önismereti foglalkozásokkal, tréningekkel és sok-sok könyvvel. Mikor kezdünk el tudatosan önmagunkkal foglalkozni?

Manapság elcsépeltnek tűnik a szó, hiszen sok helyen olvashatjuk, hallhatjuk eme kifejezést. Mit is jelent valójában? Idősebbektől hallottam, hogy  – Ő már oly régóta él a Földön, hogy ismeri már önmagát eléggé. Vajon tudatosan odafigyelünk, vagy csak időnként észreveszünk valamit magunkon?

Számomra az önismeret egy folyamat, amikor tudatosan figyelem önmagam, hogy miképp működök, hogyan reagálok különböző helyzetekben, és milyen eszközeimet használom. És ezeknek az eszközöknek és módszereknek a tudatosítása, tudatos használata, vagy épp nem használata az önismeret.

Mikor változtatunk?

Számtalan inger ér bennünket. A társadalmi / környezeti változások megbolygatták eddig biztosnak hitt világunkat. Amit eddig csak a Tv-ben láttunk és az újságokban olvastunk, most megjelent a mindennapjainkban. Nem hittük el, hogy mindez velünk is megtörténhet.

Az emberek általában két szélsőséges helyzetben kezdenek önmagukkal foglalkozni:

  • Ha már valami rossz történt (betegség, baleset, csőd, környezeti kár)
  • Vagy ha mindent elértek amire vágytak, de mégsem érzik magukat boldognak

Külső és belső motiváció között nagyon finom a határ, vajon, melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás? Arra reagálunk ami megtörtént velünk, vagy úgy történtek a dolgok, ahogy reagálunk egy-egy helyzetben?

A „jótékony tudatosság” lényege, hogy ébren, kritikusan figyeljük magunkat. Időközönként mérlegeljünk: ne dugjuk fejünket a homokba, inkább fedezzük fel hibáinkat mikor szembesülünk velük. Tudatosítsuk magunkban, hogy ez egy hibánk, de ugyanakkor idézzük fel az ellentétüket is, gondolatainkban ezt próbáljuk felerősíteni.

Az önmagukat hibáikkal együtt elfogadó emberek nem védekeznek állandóan, harmóniában vannak önmagukkal. A szépség titka a lelki egyensúly, amely tehát abból fakad, hogy nem ítélkezünk sem magunk, sem mások felett.

Olvasd el pdf formátumban