MUNAY-KI 13. RÍTUSA

Az anyaméh szeretete, tisztítása

Az Anyaméh Rítusa tulajdonképpen a 10. rítus, elnevezése mégis más.
A Rítus a hold egy év alatt megtett útját, a 13 Hold-ciklust, és az ezzel harmóniában lévő 13 női ciklust jelképezi. Ezt az ősi Hold-erőt használva gyógyítja a női méhet, a nőiességet, a teremtőkészséget.

Anyaméh

A rítus 2014 óta létezik és Marcela Lobos nevéhez fűződik.

  • A rítus segíti a nőiesség megélését, és segíti a teremtés belső képességeit előhívni, ami részben fizikai funkció, részben energetikai lehetőség.
  • A rítus oldja a magzati korban elszenvedett fájdalmakat, félelmeket.
  • A rítus átadásával gyógyítjuk a beavatandót, a beavatandó női felmenőit, valamint magát Földanyát is.

A méh teremtőerőnk középpontja.
Az anyaméh nemcsak magzatot hordhat ki; teremtésre, kreativitásra nemcsak addig képes, amíg a nő biológiai, termékenységi ciklusa aktív, még menopauza után is élő, nem válik terméketlenné, csak átlényegül.

Az anyaméh a női bölcsességünk, kreatív energiáink tárolója, a női energiánk, szexualitásunk központja. Ezzel együtt viszont a legérzékenyebb területünk, ugyanis a legtöbb blokkolt energia itt tárolódik.

A testünk hatalmas mennyiségű blokkolt energiát képes tárolni, amikor az energia felhalmozódik, megjelennek a lelki problémák (szorongás, párkapcsolati nehézségek, depresszió, érzelmekhez való kapcsolódási képtelenség, evési problémák, szégyenérzet, bűntudat, a ”nem vagyok elég jó” érzése, labilitás, stb.) vagy testi tünetek.(pl.: vérzési rendellenesség, orgazmus problémák, libidó hiánya, mióma, ciszta, húgyúti fertőzések, gombás fertőzések, stb.)

Melyek azok a blokkolt energiák, amelyek ezeket a lelki és fizikai problémákat okozzák?
Tudjátok-e, hogy az összes férfi energetikai lenyomata, akivel valaha is szexuális kapcsolatot létesítettünk ott marad a méhünkben?
Ugyanígy minden szexuális bántalmazás, bűntudat, szégyen, amit mi magunk és anyáink, női felmenőink valaha is elszenvedtek; nemcsak a tudatalatti programjainkban van jelen, hanem a méhünkben, petefészkünkben, hüvelyünkben is. Mind ott hordozzák ezek lenyomatait.
Ugyanígy jelen vannak a mi és anyáink vetélései, nehéz szülései, abortuszok fájdalmai és minden olyan szexuális aktus lenyomata, amit kizárólag megfelelésből éltünk meg. Ezekkel a sebekkel éljük a mindennapjainkat.

Létezik egy olyan női vonal, mely megszabadult szenvedéseiktől. Ez a női vonal arra emlékeztet bennünket, hogy:

„A méh szerepe nem a fájdalom és a félelem megőrzése.
A méhnek teremtenie kell és életet adnia.”

Marcela Lobos volt az első, aki 2014 márciusában megkapta ezt a rítust – egy 12 évig tartó „utazás” után, amelyet 2002-ben még el sem tudott képzelni, amikor is volt egy álma, mellyel minden elkezdődött.

“A méh szerepe nem a fájdalom és a félelem megőrzése.
A méhnek teremtenie kell és életet adnia.”

Kedves Hölgyek,

Nagyon hálás vagyok mindannyitoknak, akik megkapták a Méh Rítusát, és nagyon hálás vagyok azoknak is, akik meg akarják osztani azt más nőkkel is. 

Az Omega, a Miami és a Joshua Tree-i események után, teljes mértékben a sajátomnak érzem azt a feladatot, hogy ezt a rítust átadjam a világnak.
Most már, ez minden olyan nőhöz tartozik, aki nyitott a befogadásra, és azokhoz a férfiakhoz is, akik elengedhetetlennek tartják a gyógyulásukhoz.
Most azzal tartozom a női vonalnak, hogy ezt az áldást eljuttassam a világ négy sarkába, így gyógyulást hozva a Földünk számára.
És most, ez a vonal te is vagy éppen annyira, mint én. Olyan nőkké válunk, akik megszabadultak a szenvedéstől.
Kövesd ezt a rítust egészen addig, amíg a méhedben nincs több félelem vagy fájdalom.

Szeretettel,
Marcela Lobos

Bennünk élő IstenNők

Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő istennők című könyve 7 Istennőt mutat be, itt most egy-egy rövid jellemzést olvashattok róluk.

Artemisz – az önálló, független nő

Artemisz a vadászat és a Hold istennője, a független női lélek megtestesítője. Öntudatos, képes a fontos dolgokra koncentrálni, elkötelezetten halad előre saját útján. Önbizalma nem szorul külső megerősítésre, férfi nélkül is egész embernek érzi magát. Képes helytállni a férfihierarchiában, elfogadja, sőt élvezi a versengést. Harcos természet, aki rendkívül fejlett igazságérzettel rendelkezik. Képes érvényesíteni érdekeit, és bátran kiáll igaza mellett, és elszántan védelmezi mások érdekeit is. Szolidaritást vállal a gyengébbekkel, elnyomottakkal, szívesen tanítja, vezeti a fiatalokat. Párjának csak olyan embert fogad el, akivel egyenrangú és egyenjogú kapcsolatot alakíthat ki.

Aphrodité – a kreatív nő – az ihlető társ

Aphrodité a szépség és szerelem istennője. Ő szimbolizálja a szerelem átformáló, alkotásra késztető erejét. Befolyása azonban nem korlátozódik a párkapcsolatokra, hiszen nemcsak egy emberbe szerethetünk bele. Aphrodité elköteleződése teljes és korlátlan, de nem feltétlenül hosszú életű. Aki, vagy ami érdekli, annak átmenetileg teljesen odaadja magát, de érdeklődése éppoly hirtelen hűlhet ki, mint ahogyan feltámadt. Ez a teljes odafordulás, azonosulás, sőt egybeolvadás éppúgy jellemzi a mindent elsöprő szerelmet, mint a kreatív alkotó munkát. Aphrodité a “múzsa”, inspiráló asszony, aki azzal segíti a férfi céljainak, álmainak megvalósulását, hogy szárnyakat ad neki.

Athéné – a határozott, bölcs asszony

Pallasz Athéné a bölcsesség, a tudomány, a női mesterségek (szövés-fonás, fazekasság), másrészt a hadviselés, a stratégia istennője, a tiszta ész, a racionalitás, a gyakorlatiasság megtestesítője. Athéné kiváló menedzsernő. Nagyszerű stratéga, döntéseiben az eszére és nem a szívére hallgat. Jó vezető: céltudatos, előrelátó,  határozott. Nem fél a felelősségvállalástól, tud és mer nemet mondani. Eszével, előrelátásával képes tisztelet ébreszteni, mindez helyet biztosít számára a legfelső vezető testületekben is. Párkapcsolataiban Athéné általában maga választja társát: erős, tehetséges, ambiciózus férfit, olyat, akit tisztel, akire fel tud nézni.

Perszephoné – az engedelmes gyermek-asszony – az alvilág úrnője

Perszephoné  Démétér leánya, Hádész felesége kétarcú istennő: egyrészt örökké engedelmes gyermek, az anyja leánya, másrészt érett asszonyként az alvilág istennője. Perszephoné az örökké fiatal, engedékeny gyermek-asszony megtestesítője. Passzív alkat, nem irányítja életét, inkább hagyja, hogy a dolgok csak úgy “megtörténjenek” vele. Nem dönt, hagyja, hogy sodorják az események. Szereti, sőt elvárja, hogy irányítsák. Nagyfokú alkalmazkodóképessége révén mindig megérzi, kitalálja, hogy mit várnak el tőle. Mélységes empátiája alkalmassá teheti arra, hogy “belelásson” mások lelkébe, s ez avatott lelki vezetővé teheti. Veleszületett nyitottsága, hajlékonysága képessé teszi arra, hogy teljesen, tökéletesen alkalmazkodjon a férfihez.

Hesztia – a befelé élő nő

Hesztia a házi tűzhely és a templom istennője. Hesztia befelé figyel, önmagába mélyed. Társaságkerülő, befelé forduló (introvertált) lény, aki a magányt, a csendet, nyugalmat kedveli. Fölötte áll vetélkedésnek, intrikának, nem érdekli a karrier, még kevésbé a hatalom, az élet belső értelmét, végső céljait keresi. A házimunkát nem nyűgnek, hanem kielégítő és értelmes tevékenységnek érzi. Mindenre ráér, sosem sürgeti az idő, szinte feloldódik a munkában. Társát nem maga választja, hagyja, hogy kiválasszák, de döntésben, elfogadásban övé a főszerep. Látszatra férje árnyékában él, azonban mindig megőrzi belső autonómiáját.

Héra – a hivatásos feleség

Héra a házasság istennője, a főhivatású feleség megtestesítője. A férjéhez fűződő kapcsolat, a feleségszerep betölti egész életét, minden gondolata, öröme, bánata, boldogsága, boldogtalansága ettől a kapcsolattól függ. Saját, személyes ambíciója nincs, teljes mértékben képes elkötelezni magát, és minden nehézség ellenére kitart választottja mellett. Gyermekeivel való kapcsolatát is a feleségszerepnek rendeli alá. Szerelme, elkötelezettsége egy életre szól. Ha ez a kapcsolat nem működik, Héra házisárkánnyá változhat, féltékenysége pedig pusztító lehet.

Déméter – a főfoglalkozású anya

Déméter a termékenység, az anyaság, a gabonaföldek és az aratás istennője, az anyaság megtestesítője. Az anyaság, a gondoskodás, táplálás tölti be egész életét, ettől függ öröme, bánata, boldogsága. Elsősorban anyaságra vágyik, s ha ez teljesül, elégedett életével. Ez az anyai ösztön, gondoskodási vágy minden kapcsolatát át- meg átszövi, anyaként viselkedik férjével, barátaival, munkatársaival is. Kapcsolataiban adakozó, gondoskodó, ezen kívül stabil, megbízható, két lábbal áll a földön, nagyfokú gyakorlati érzékkel rendelkezik. Déméter számára a férfiak is olyanok, mint a gyerekek. Ezért könnyedén elfogad férjéül gyenge, akár testi fogyatékos férfit is, aki felett anyáskodni lehet.

forrás: agape-aranyasszony.blogspot.hu/

Párválasztás és gyógyulás

Ma találtam rá erre az írásra a FB szelídmegoldás oldalán. Szerintem ebben minden benne van:)

Sokszor jobban megismerhetjük magunkat abból, milyen emberekhez vonzódunk. Ahogy haladunk a gyógyulás útján, megtanuljuk, hogy most már nem kezdeményezhetünk kapcsolatokat csupán a vonzalom alapján. Megtanulunk türelmesnek lenni, fontos tényeket figyelembe veszünk, és feldogozzuk az illetőről kapott információt. Gyógyulásunk során igyekszünk egészségesen közeledni az emberekhez. Azokhoz, akik valójában, nem pedig a lehetőségeikhez vagy ahhoz, amilyenek reményeik szerint. Minél jobban feldolgozzuk a magunk családi problémáit, annál kevésbé lesz szükség arra, hogy ezt olyanokkal együtt tegyük, akikhez vonzódunk. Ha lezárjuk múltbeli ügyeinket, új, egészségesebb kapcsolatokat teremthetünk másokkal.
Minél inkább úrrá leszünk azon a szükségletünkön, hogy túlzott mértékben gondoskodjunk másokról, annál kevésbé fognak vonzani azok, akik folyamatos gondoskodást igényelnek.
Minél jobban megtanuljuk szeretni és tisztelni magunkat, annál inkább vonzódunk azokhoz, akik szeretnek és tisztelnek bennünket, és akiket mi is nyugodtan szerethetünk és tisztelhetünk.
Lassú folyamat ez. Türelmesnek kell lennünk magunkhoz. Hogy éppen milyen típusú emberekhez vonzódunk, az nem alakul ki egyik pillanatról a másikra. Olyanokkal fogunk kapcsolatot kezdeményezni és fenntartani, akikkel kell, és amíg meg nem tanuljuk, amit kell – az időtől függetlenül.
Mindegy, kivel kerülünk kapcsolatba, és mit fedezünk fel ebben a kapcsolatban, most is rólunk szól a mese, nem a másikról. Ez a gyógyulás magja, reménye és ereje.
Kapcsolataink kezdeményezése és alakítása közben is megtanulhatunk vigyázni magunkra. Megtanulhatjuk, hogy lassan haladjunk. Megtanulhatjuk, hogy odafigyeljünk. Megengedhetjük magunknak, hogy hibázzunk, akkor is, amikor jobban tudjuk.
Felhagyhatunk azzal, hogy Istent okoljuk rossz kapcsolatainkért, és felelősséget vállalhatunk értük. Megtanulhatjuk élvezni az egészséges kapcsolatokat, a rosszakból pedig mihamarabb kiszállhatunk.
Megtanulhatjuk, hogy azt keressük, ami nekünk jó, ahelyett, hogy azt lesnénk, mit szeretne a másik.

Istenem, segíts figyelnem, hogyan viselkedem kapcsolataim kezdeményezésekor. Segíts felelősséget vállalnom magamért, és megtanulnom azt, amit kell. Bízom abban, hogy be fognak lépni az életembe azok, akikre szükségem van. Belátom, hogy ha egy kapcsolat nem jó nekem, jogom van ahhoz, hogy ne menjek bele, még ha a másik a maga szempontjából hasznosnak gondolná is. Megnyílok a kapcsolataimban rejlő tanulságok előtt, hogy így készüljek fel a lehető legjobb kapcsolatokra.

Olvass tovább: https://happytalamusz.webnode.hu/news/parvalasztas-es-a-gyogyulas/